چالش نویسندگی "صداهای نوآوری"

موضوع:  داستان‌های کوتاه و مقاله‌ راجع به بررسی نقش و اهمیت حقوق مالکیت معنوی و نقش زنان  در تقویت نوآوری، خلاقیت و رشد اقتصادی

مخاطبان: دانشجویان،دانش آموزان،پژوهشگران، مخترعان، صنعتگران، نویسندگان، یا هر کسی که به نویسندگی و مالکیت معنوی علاقه دارد.

قوانین:

شرکت کنندگان می توانند به صورت فردی یا گروهی کار کنند.
اثر ارسالی باید اصل باشد و حقوق مالکیت معنوی موجود را نقض نکند.
شرکت کنندگان باید یک داستان کوتاه یا مقاله با تعداد کلمات مشخص ارسال کنند.حداقل تعداد کلمات اثر ۵۰۰ و حداکثر ۲۰۰۰ کلمه است.
اثر باید در قالب استاندارد  PDF یا Word و به زبان فارسی در فرم زیر ارسال شود.
شرکت‌کنندگان باید با اعطای حق استفاده از آثار ارسالی خود برای اهداف تبلیغاتی مرتبط با رویداد، با اعتبار مناسب به نویسنده موافقت کنند.

معیارهای داوری:

خلاقیت و اصالت: کار باید اصیل باشد و دیدگاهی تازه در موضوع حقوق مالکیت معنوی و نقش آن در پرورش نوآوری نشان دهد.
ارتباط با موضوع: کار باید به وضوح به اهمیت حقوق مالکیت معنوی در ارتقای خلاقیت و رشد اقتصادی بپردازد.
کیفیت نوشتار: مقاله ارسالی باید به خوبی نوشته شود، با زبانی روشن، دستور زبان مناسب و ساختاری منسجم باشد و دارای نتیجه گیری باشد.
تأثیر عاطفی: اثر باید احساسات را برانگیزد و خواننده را درگیر موضوع کند.

جوایز:

آثار برتر توسط هئیت داوران موفق به کسب لوح مقام سازمان مالکیت معنوی اختراعات جهان خواهند شد. همچین تمامی شرکت کنندگان لوح حضور در رویداد را دریافت خواهند کرد.
جهت تقویت روح و فرهنگ نوآوری به مناسبت روز جهانی مالکیت معنوی تمامی شرکت کنندگان که حداقل امتیاز لازم را دریافت نمایند  موفق به دریافت رایگان عضویت پایه دفتر خاورمیانه سازمان مالکیت معنوی اختراعات جهان خواهند شد و از امتیازات آن بهره مند خواهد شد.