امضا قرارداد همکاری دفتر خاورمیانه سازمان مالکیت معنوی اختراعات جهان (WIIPA) با شرکت فناوری و تکنولوژی والنتورا (Valentura) 

دفتر خاورمیانه سازمان مالکیت معنوی اختراعات جهان (WIIPA) از امضای  یک قرارداد همکاری پیشگامانه با شرکت فناوری و تکنولوژی Valentura...

ادامه مطالعه

اعطای مدال و گواهی سازمان مالکیت معنوی اختراعات جهان به برگزیدگان رویداد اینوتکسیکاپ

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری «اینوتکس 2023» امسال میزبان برگزاری پنجمین دوره رویداد دانش آموزی اینوتکسی کاپ ...

ادامه مطالعه

امضا تفاهم نامه همکاری فیمابین دفتر خاورمیانه سازمان مالکیت معنوی اختراعات جهان و جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

به گزارش دفتر خاورمیانه سازمان مالکیت معنوی اختراعات جهان، در روز پنجشنبه مورخ ۷ اردیبهشت، گام مهمی برای تقویت همکاری و حمایت از نوآوری...

ادامه مطالعه