ADD ANYTHING HERE OR JUST REMOVE IT…

نهمین جشنواره بین المللی نوآوریهای چین (شانگهای)

نهمین جشنواره بین المللی نوآوریهای چین (شانگهای)

نهمین دوره رویداد در تاریخ ۱۵ تا ۱۷ ژوئن ۲۰۲۳ توسط سازمان مالکیت فکری و با همکاری شورای دولتی، وزارت علوم و فناوری و وزارت بازرگانی در شهر شانگهای چین با حضور بیش از ۱۰۰۰ غرفه دار از بیش از ۱۶ کشور مختلف برگزار می گردد. این رویداد یکی از معتبرترین رویدادهای بین المللی کشور چین می باشد که منجر به  فراهم آوردن بستری فعالانه برای ترویج نوآوری و توسعه تجارت فناوری می گردد.

اهمیت این رویداد:

رویداد نمایشگاهی CSITF یکی از حرفه ای ترین نمایشگاه های ملی و بین المللی است که تمرکز ویژه ای بر نوآوری و تجارت فناوری دارد.  رتبه کشور چین در شاخص جهانی نوآوری منتشر شده توسط سازمان جهانی مالکیت فکری، از رتبه چهاردهم در سال ۲۰۲۰ به رتبه دوازدهم در سال جاری افزایش یافت. در حال حاضر چین به عنوان بزرگترین کشور در حال توسعه و دومین اقتصاد بزرگ جهان، پیشرفت مداوم در جهت ایجاد یک اقتصاد نوآور داشته است.

پخش ویدیو

مزایای اینگونه رویدادها بسیار زیاد است اما مواردی که می تواند چشمگیر و مورد توجه کشورها باشد شامل :
۱.همسویی رویداد با استراتژی های رشد کسب و کار کشورها
۲.مشارکت سرمایه گذاری خصوصی و دولتی کشورها
افزایش همکاری در قالب مشارکت بین بخش خصوصی و دولتی کشورهای شرکت کننده به طور فزاینده ای به عنوان ابزاری کلیدی برای دستیابی به اهداف توسعه دیده می شود.
۳.توسعه ساختاری و گسترش زنجیره اقتصادی از طریق بازدید سرمایه گذاران
سرمایه گذاران در این گونه از رویدادها می توانند به طور موثری بر پر رونق تر کردن مباحث اقتصادی کمک کنند و با سرمایه ای که صرف می کنند باعث ایجاد اثر چند برابری بر درآمد، در سراسر زنجیره اقتصادی کشورهای شرکت کننده گردند. همچنین اگر رویدادها به خوبی مدیریت شوند می توانند این اثر چند برابری را روی مباحث اقتصادی جامع تر متمرکز کنند.
۴.میراث فرهنگی هر کشور بیان مهمی از تنوع فرهنگی آن کشور است که شایسته حفاظت است. رویدادها می تواند با ارائه آموزش، توسعه مهارت ها و فعالیت های انتقال دانش به کشورهای دیگر، نقش مهمی در حفاظت از میراث و فرهنگ آنها در سراسر جهان ایفا کند.

دانلود فایل ثبت نام و هزینه ها