ADD ANYTHING HERE OR JUST REMOVE IT…

نمایشگاه اختراع و نوآوری فرانسه

نمایشگاه بین المللی اختراع و نوآوری Bright Expo فرانسه

این رویداد با حمایت سازمان مالکیت معنوی اختراعات جهان، اتحادیه اروپا، برنامه توسعه پایدار سازمان ملل متحد توسط انجمن برایت اینونتور فرانسه در شهر استراسبورگ به عنوان پایتخت اروپا در تاریخ ۹ دسامبر معادل ۱۸ آذر ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد.

اهمیت این رویداد:

نمایشگاه اختراعات و نوآوری brightexpo  یکی از رویدادهای نوآوری در قلب اروپا است که فرهنگ نوآوری را ترویج می‌کند. این رویداد به عنوان یک پلتفرم برای اختراع‌کنندگان عمل می‌کند تا اختراعات خود را به نمایش بگذارند، از تجربیات یکدیگر بهره‌مند شوند و با سایر نوآوران در تبادل نظر قرار گیرند. همچنین، سرمایه‌گذاران می‌توانند فرصت‌های جدید برای سرمایه‌گذاری را مورد بررسی قرار دهند. این نمایشگاه محلی است برای تبادل فرهنگی و علمی میان کشورهای مختلف، و به جوانان امکان می‌دهد تا نوآوری‌های خود را به جهان نشان دهند. با حضور نهادها و شرکت‌های بین‌المللی، این رویداد فرصت‌های وسیعی را برای همکاری‌های چندجانبه فراهم می‌آورد.

پخش ویدیو

مزایای اینگونه رویدادها بسیار زیاد است اما مواردی که می تواند چشمگیر و مورد توجه کشورها باشد شامل :
۱.همسویی رویداد با استراتژی های رشد کسب و کار کشورها
۲.مشارکت سرمایه گذاری خصوصی و دولتی کشورها
افزایش همکاری در قالب مشارکت بین بخش خصوصی و دولتی کشورهای شرکت کننده به طور فزاینده ای به عنوان ابزاری کلیدی برای دستیابی به اهداف توسعه دیده می شود.
۳.توسعه ساختاری و گسترش زنجیره اقتصادی از طریق بازدید سرمایه گذاران
سرمایه گذاران در این گونه از رویدادها می توانند به طور موثری بر پر رونق تر کردن مباحث اقتصادی کمک کنند و با سرمایه ای که صرف می کنند باعث ایجاد اثر چند برابری بر درآمد، در سراسر زنجیره اقتصادی کشورهای شرکت کننده گردند. همچنین اگر رویدادها به خوبی مدیریت شوند می توانند این اثر چند برابری را روی مباحث اقتصادی جامع تر متمرکز کنند.
۴.میراث فرهنگی هر کشور بیان مهمی از تنوع فرهنگی آن کشور است که شایسته حفاظت است. رویدادها می تواند با ارائه آموزش، توسعه مهارت ها و فعالیت های انتقال دانش به کشورهای دیگر، نقش مهمی در حفاظت از میراث و فرهنگ آنها در سراسر جهان ایفا کند.

دانلود فایل ثبت نام و هزینه ها