صحت سنجی گواهی:

تمامی افرادی که از طریق نمایندگی هایی مجاز معرفی شده توسط  دفتر منطقه خاورمیانه در رویداد های بین المللی تحت حمایت ویپا شرکت نمایند قابلیت استعلام گواهی های رویداد و صحت سنجی گواهی های صادره را  خواهند داشت.

بدین منظور شرکت کنندگان گرامی بایستی ابتدا وارد سایت دفتر منطقه خاورمیانه ویپا به نشانی wiipa.org شده سپس از طریق بخش مشخص شده در زیر با وارد کردن کدی که در پشت گواهی آنها درج شده است نسبت به صحت سنجی و استعلام گواهی خود اقدام نمایند

از طریق این برنامه، ما مطمئن هستیم که مخترعان جوان و با استعداد از تخصص معلمان بین رشته‌ای ریشه می‌گیرند و اشتیاق خود را برای مهارت‌های مربوطه خود پرورش داده و کشف می‌کنند.

اخطار مهم:

این دفتر در خصوص فعالیت سایر موسسات خصوصی و بعضا غیرمجاز هیچ گونه مسئولتی نداشته و از مخترعین گرامی خواهشمندیم که پیش از هرگونه همکاری با این قبیل موسسات استعلام لازم در خصوص فعالیت آنها از مراجع ذی صلاح و دفتر مرکزی ایران حاصل نمایید. تمامی گواهی های رویدادهای مورد حمایت ویپا و دفتر مرکزی ایران از سال ۲۰۲۱ در منطقه خارومیانه و کشور ایران دارای کد صحت سنجی است و از طریق وب سایت دفتر منطقه خاورمیانه قابل روئیت است. سایر گواهی هایی که دارای کد صحت سنجی نیستند از نظر این دفتر فاقد وجاهت قانونی است.